Tag & Keyword : เฝือกดามมือ

เผือกดามมือ แบบดามเต็มมือและข้อมือ ชนิดแบบเผือกอ่อนสามารถถอดได้

เฝือกดามมือ แบบดามเต็มมือและข้อมือ ชนิดแบบเฝือกอ่อนสามารถถอดได้

เฝือกดามมือ รหัสสินค้า : SP101 เฝือกดามมือ แบบดามเต็มมือและข้อมือ ชนิดแบบเฝือกอ่อนสามารถถอดได้ ใช้ดามข้อมือแบบเต็มมือและข้อมือ ช่วยปกป้องการเคลื่อนไหวของมือและข้อมือให้เข้าที่โดยเร็ว ชุดเฝือกดามมือ สามารถปรับระดับความแน่นของการครอบและสามารถถอดออกและติดเข้าไปใหม่ได้ เฝือกดามมือระบายอากาศได้ดีไม่ทำให้อับซื้น สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้
เพิ่มเติม

เผือกดามข้อมือ แบบดามเฉพาะข้อมือ ชนิดแบบเผือกอ่อนสามารถถอดได้

เฝือกดามข้อมือ แบบดามเฉพาะข้อมือ ชนิดแบบเฝือกอ่อนสามารถถอดได้

เฝือกดามข้อมือ รหัสสินค้า : SP103 เฝือกดามข้อมือ แบบดามเฉพาะข้อมือ ชนิดแบบเฝือกอ่อนสามารถถอดได้ ใช้ดามข้อมือ ช่วยปกป้องการเคลื่อนไหวของข้อมือให้เข้าที่โดยเร็ว ชุดเฝือกดามข้อมือ สามารถปรับระดับความแน่นของการครอบและสามารถถอดออกและติดเข้าไปใหม่ได้ เฝือกดามมือระบายอากาศได้ดีไม่ทำให้อับซื้น สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้
เพิ่มเติม