Tag & Keyword : เครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ยากไร้

โครการดีๆ โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ของมูลนิธิรามาธิบดี

โครการดีๆ โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ของมูลนิธิรามาธิบดี

ปัจจุบันประเทศไทยของเรายังมีผู้ยากไร้อยู่มาก การที่เขาจะเข้าถึงบริการสาธารณะสุขขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่ยากกว่าประชาชนคนทั่วไปเป็นอย่างมาก ดั้งนั้นเราควรจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เขาได้เข้าถึงการบริการสาธารณะสุขขั้นพื้นฐาน เพื่ออนาคตคนเหล่านี้อาจจะมีโอกาสในการสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ วันนี้เรามีโครงการดีๆ มาแนะนำกันครับ
เพิ่มเติม