Tag & Keyword : เครื่องตรวจยาไอซ์

ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า แบบหยด ชุดตรวจยาไอซ์แบบพกพา ชุดตรวจยาไอซ์แบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาไอซ์แบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า แบบหยด ชุดตรวจยาไอซ์แบบพกพา ชุดตรวจยาไอซ์แบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาไอซ์แบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า รหัสสินค้า : AT103 ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า แบบหยด ชุดตรวจยาไอซ์แบบพกพา ชุดตรวจยาไอซ์แบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาไอซ์แบบเร่งด่วน เป็นชุดทดสอบยาไอซ์ หรือ ใช้ทดสอบยาบ้า โดยตรวจสอบจากน้ำปัสสาวะของกลุ่มเป้าหมาย โดยการหยดลงบนชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า ให้ผลการตรวจที่รวดเร็วและได้ผลที่ถูกต้อง และแม่นยำ เหมาะสำหรับใช้ตรวจยาไอซ์หรือยาบ้าแบบเร่งด่วน
เพิ่มเติม

ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า แบบจุ่ม ชุดตรวจยาไอซ์แบบพกพา ชุดตรวจยาไอซ์แบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาไอซ์แบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า แบบจุ่ม ชุดตรวจยาไอซ์แบบพกพา ชุดตรวจยาไอซ์แบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาไอซ์แบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า รหัสสินค้า : AT104 ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า แบบจุ่ม ชุดตรวจยาไอซ์แบบพกพา ชุดตรวจยาไอซ์แบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาไอซ์แบบเร่งด่วน เป็นชุดทดสอบยาไอซ์ หรือ ใช้ทดสอบยาบ้า โดยตรวจสอบจากน้ำปัสสาวะของกลุ่มเป้าหมาย โดยการจุ่มชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้าลงในน้ำปัสสาวะของกลุ่มเป้าหมาย ให้ผลการตรวจที่รวดเร็วและได้ผลที่ถูกต้อง และแม่นยำ เหมาะสำหรับใช้ตรวจยาไอซ์หรือยาบ้าแบบเร่งด่วน
เพิ่มเติม