Tag & Keyword : ชุดประถมพยาบาลบางพลัด

ชุดประถมพยาบาลขั้นสูง กระเป๋าประถมพยาบาลขั้นสูง อุปกรณ์ประถมพยาบาลขั้นสูง

ชุดประถมพยาบาลขั้นสูง กระเป๋าประถมพยาบาลขั้นสูง อุปกรณ์ประถมพยาบาลขั้นสูง

ชุดประถมพยาบาลขั้นสูง รหัสสินค้า : FAK102 ชุดประถมพยาบาลขั้นสูง กระเป๋าประถมพยาบาลขั้นสูง อุปกรณ์ประถมพยาบาลขั้นสูง มาพร้อมกับอุปกรณ์ในการประถมพยาบาลขั้นสูง อาทิเช่น อ๊อกซิเจนกระป๋อง และชุดช่วยหายใจเบื้องต้น นอกจากนั้นยังมีชุดยาเบื้องต้น ที่ไว้ใช้ประถมพยาบาลผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ มาพร้อมกับกระเป๋าเป้อย่างดี แข็งแรงทนทานสีแดงตามมาตรฐานของชุดประถมพยาบาล ราคา 3920 บาท
เพิ่มเติม