Tag & Keyword : ขายชุดตรวจสารเสพติดบางนา

ชุดตรวจยาบ้า แบบหยด ชุดตรวจยาบ้าแบบพกพา ชุดตรวจยาบ้าแบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาบ้าแบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาบ้า แบบหยด ชุดตรวจยาบ้าแบบพกพา ชุดตรวจยาบ้าแบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาบ้าแบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาบ้า รหัสสินค้า : AT101 เป็นชุดตรวจยาบ้าแบบหยด ชุดตรวจยาบ้าแบบพกพา ชุดตรวจยาบ้าแบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาบ้าแบบเร่งด่วน วิธีการตรวจยาบ้าที่สะดวกและง่ายดาย สามารถรู้ผลการตรวจได้ทันทีโดยการอ่านค่าจากแท็บ มีอัตราความผิดพลาดที่น้อย แม้ว่าจะมีสารเสพติดที่เป็นยาบ้าอยู่ในร่างกายที่มีจำนวนน้อยก็ตาม เหมาะสำหรับด่านตรวจหรือบริษัท โรงงาน สถานประกอบการ ที่ต้องการป้องกันการใช้สารเสพติดในองค์กรของท่าน
เพิ่มเติม