หมวดหมู่รายการ : ที่ตรวจสารเสพติด

ชุดตรวจยาบ้า แบบหยด ชุดตรวจยาบ้าแบบพกพา ชุดตรวจยาบ้าแบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาบ้าแบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาบ้า แบบหยด ชุดตรวจยาบ้าแบบพกพา ชุดตรวจยาบ้าแบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาบ้าแบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาบ้า รหัสสินค้า : AT101 เป็นชุดตรวจยาบ้าแบบหยด ชุดตรวจยาบ้าแบบพกพา ชุดตรวจยาบ้าแบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาบ้าแบบเร่งด่วน วิธีการตรวจยาบ้าที่สะดวกและง่ายดาย สามารถรู้ผลการตรวจได้ทันทีโดยการอ่านค่าจากแท็บ มีอัตราความผิดพลาดที่น้อย แม้ว่าจะมีสารเสพติดที่เป็นยาบ้าอยู่ในร่างกายที่มีจำนวนน้อยก็ตาม เหมาะสำหรับด่านตรวจหรือบริษัท โรงงาน สถานประกอบการ ที่ต้องการป้องกันการใช้สารเสพติดในองค์กรของท่าน
เพิ่มเติม

ชุดตรวจยาบ้า แบบจุ่ม ชุดตรวจยาบ้าแบบพกพา ชุดตรวจยาบ้าแบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาบ้าแบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาบ้า แบบจุ่ม ชุดตรวจยาบ้าแบบพกพา ชุดตรวจยาบ้าแบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาบ้าแบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาบ้า รหัสสินค้า : AT102 เป็นชุดตรวจยาบ้าแบบจุ่ม ชุดตรวจยาบ้าแบบพกพา ชุดตรวจยาบ้าแบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาบ้าแบบเร่งด่วน วิธีการตรวจยาบ้าที่สะดวกและง่ายดาย สามารถรู้ผลการตรวจได้ทันทีโดยการอ่านค่าจากแท็บ มีอัตราความผิดพลาดที่น้อย แม้ว่าจะมีสารเสพติดที่เป็นยาบ้าอยู่ในร่างกายที่มีจำนวนน้อยก็ตาม เหมาะสำหรับด่านตรวจหรือบริษัท โรงงาน สถานประกอบการ ที่ต้องการป้องกันการใช้สารเสพติดในองค์กรของท่าน
เพิ่มเติม

ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า แบบหยด ชุดตรวจยาไอซ์แบบพกพา ชุดตรวจยาไอซ์แบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาไอซ์แบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า แบบหยด ชุดตรวจยาไอซ์แบบพกพา ชุดตรวจยาไอซ์แบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาไอซ์แบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า รหัสสินค้า : AT103 ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า แบบหยด ชุดตรวจยาไอซ์แบบพกพา ชุดตรวจยาไอซ์แบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาไอซ์แบบเร่งด่วน เป็นชุดทดสอบยาไอซ์ หรือ ใช้ทดสอบยาบ้า โดยตรวจสอบจากน้ำปัสสาวะของกลุ่มเป้าหมาย โดยการหยดลงบนชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า ให้ผลการตรวจที่รวดเร็วและได้ผลที่ถูกต้อง และแม่นยำ เหมาะสำหรับใช้ตรวจยาไอซ์หรือยาบ้าแบบเร่งด่วน
เพิ่มเติม

ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า แบบจุ่ม ชุดตรวจยาไอซ์แบบพกพา ชุดตรวจยาไอซ์แบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาไอซ์แบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า แบบจุ่ม ชุดตรวจยาไอซ์แบบพกพา ชุดตรวจยาไอซ์แบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาไอซ์แบบเร่งด่วน

ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า รหัสสินค้า : AT104 ชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้า แบบจุ่ม ชุดตรวจยาไอซ์แบบพกพา ชุดตรวจยาไอซ์แบบฉุกเฉิน ชุดตรวจยาไอซ์แบบเร่งด่วน เป็นชุดทดสอบยาไอซ์ หรือ ใช้ทดสอบยาบ้า โดยตรวจสอบจากน้ำปัสสาวะของกลุ่มเป้าหมาย โดยการจุ่มชุดตรวจยาไอซ์และยาบ้าลงในน้ำปัสสาวะของกลุ่มเป้าหมาย ให้ผลการตรวจที่รวดเร็วและได้ผลที่ถูกต้อง และแม่นยำ เหมาะสำหรับใช้ตรวจยาไอซ์หรือยาบ้าแบบเร่งด่วน
เพิ่มเติม