โปรแกรมคลีนิก ซอฟต์แวร์คุณภาพ

โปรแกรมคลีนิก โปรแกรมจัดการคลีนิก

ปัจจุบันนี้คลีนิกได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ในการไปพบแพทย์และความรวดเร็วของการบริการ ตลอดการเอาใจใส่ของทีมแพทย์และพยาบาล ลดความยุ่งยากของการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แต่เนื่องจากได้รับความนิยมสูงจึงมีลูกค้าเป็นจำนวนมากทำให้ระบบการจัดการคนไข้ ประวัติการรักษา ประวัติการจ่ายยา รวมถึงระบบด้านการเงินของคลีนิกมีความยุ่งยากขึ้น ดังนั้นจึงมีการนำโปรแกรมคลีนิก หรือ โปรแกรมจัดการคลีนิก ซึ่งเป็น ซอฟต์แวร์เฉพาะทางเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

โปรแกรมคลีนิก หรือ โปรแกรมจัดการคลีนิก จึงมีบทบาทเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้ระบบการจัดการคลีนิกมีความรวดเร็วและถูกต้อง ตอบสนองการบริการของลูกค้าที่เป็นจำนวนมากให้มีความรวดเร็วและสะดวกสบายในการบริหารงาน แต่เนื่องจากเป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน ดังนั้นจึงทำให้โปรแกรมคลีนิก จึงมีผู้พัฒนาผลิตออกมาจำหน่ายน้อย เนื่องจากผู้พัฒนาโปรแกรมคลีนิก ต้องมีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจการทำงานของระบบการให้บริการของคลินิกเป็นอย่างดี รวมถึงต้องมีประสบการณ์จริงในการให้บริการของคลีนิกต่อลูกค้า หรือส่วนต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันภายในคลีนิก และโปรแกรมคลีนิกต้องตอบสนองต่อการใช้งานจริงในคลีนิกด้วย

ร้านเครื่องมือแพทย์ดอทคอมได้มองเห็นความจำเป็นของคลีนิกต่างๆ ที่จะทำให้การบริการลูกค้า มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง จึงคัดสรร โปรแกรมคลีนิกที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีประสบการณ์การใช้งานจริงกับทางคลีนิกหลายๆ แห่งมาแล้ว มานำเสนอให้กับทางคลีนิกต่างๆ ได้นำไปพัฒนาระบบคลีนิกของตนเองอย่างดีที่สุด

สำหรับผู้สนใจโปรแกรมคลีนิก ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาและใช้งานกับคลีนิกหลายๆแห่งมาแล้วติดต่อได้ที่ ร้านเครื่องมือแพทย์ดอทคอม ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

ติดต่อร้านเครื่องมือแพทย์ดอทคอมได้ที่
ที่อยู่ : 475/183 Wangthonglang Bangkok 10310
โทร : 083-962-4239 แฟกซ์ : 02-9344540
อีเมล : rangsinan_666@hotmail.com