เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ซื้อจากร้านเครื่องมือแพทย์ดอทคอม

1. การรับประกันสินค้าจะรับประกันตามระยะเวลาที่ทางผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ากำหนดไว้

2. สินค้าที่รับประกันจะเริ่มนับระยะประกันตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าไป

3. หาสินค้ามีปัญหาระหว่างประกันผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ส่งให้กับศูนย์รับประกันโดยตรง โดยผู้จัดจำหน่ายจะทำหน้าที่ประสานงานให้เท่านั้น

4. สินค้าที่ชำรุด หรือเสียหายที่อยู่ในระหว่างประกันสินค้า จะต้องเกิดจากสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้อง ไม่มีการดัดแปลง แตกแต่ง ปรับปรุง หรือซ่อมแซม จากสภาพเดิมที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายไป มิเช่นนั้นผู้รับประกันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

5. เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าและตรวจสอบความถูกต้องจากผู้จำหน่ายแล้ว ผู้ซื้อไม่สามาถเปลี่ยนสินค้า หรือขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. การส่งสินค้าที่อยู่ในระยะประกันมาเครม จะต้องมีสติ๊กเกอร์รับประกัน และหรือ ใบเสร็จรับเงิน จากตัวแทนจำหน่าย และหรือ จากตัวแทนผู้ผลิตเท่านั้น

7. ระยะเวลาในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ จะอยู่ในดุลยพิจของศูนย์รับประกันหรือจากผู้ผลิตเท่านั้น

8. ค่าจัดส่งสินค้าในการส่งเครม ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ามาเครมและรับสินค้ากลับ

 

ติดต่อร้านเครื่องมือแพทย์ดอทคอมได้ที่
ที่อยู่ : 475/183 Wangthonglang Bangkok 10310
โทร : 083-962-4239 แฟกซ์ : 02-9344540
อีเมล : rangsinan_666@hotmail.com