ประเภทของเครื่องมือแพทย์ ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป

ประเภทของเครื่องมือแพทย์ ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป

โดยทั่วไปคนเราจะต้องผ่านการใช้งานเครื่องมือแพทย์หรือวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการแพทย์มาบ้างเกือบทุกคน เครื่องมือแพทย์จึงถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งสำหรับการป้องกัน ดูแล หรือรักษา สุขภาพของมนุษย์เราทุกคน ดังนั้นจึงมีการแบ่งประเภทของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการ ป้องกัน ดูแล และรักษา สุขภาพของมนุษย์เรา ออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. อุปกรณ์การแพทย์ : โดยอุปกรณ์การแพทย์จะถูกผลิตขึ้นเพื่อช่วยในการรักษาคนไข้ โดยผู้ใช้งานจะเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานของอุปกรณ์เป็นอย่างดี อุปกรณ์จะถูกควบคุมคุณภาพเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีผลต่อการรักษาเป็นอย่างยิ่ง อุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดัน มีดผ่าตัด เครื่องวัดเบาหวาน เป็นต้น

2. บริภัณฑ์การแพทย์ : เป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทหนึ่ง ลักษณะการทำงานจะสลับซับซ้อน ให้ผลการทำงานที่แม่นยำ เครื่องมือแพทย์ประเภทนี้จะถูกพัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยีชั้นสูง และการรักษาจะต้องมีผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมาก ผ่านการอบรม ประเมินผลอยู่ตลอด บริภัณฑ์การแพทย์ เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องเอกซเรย์ เครื่องสลายนิ่ว เป็นต้น

3. วัสดุการแพทย์และวัสดุฝังในทางศัลยกรรม : วัสดุการแพทย์ ประเภทนี้ บางชนิดสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาโดยทั่วไป เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์ ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล เป็นตั้น เป็นวัสดุพื้นฐานทั่วไปที่ใช้ในการรักษา และ มีอีกบางอย่างที่ต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษ เช่น เหล็กหรือลวดดัดฟัน ซิลิโคน (Silicone) เป็นต้น

4. เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง : โดยทั่วไปเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง จะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีการควบคุมเป็นพิเศษเช่นกัน มีมาตรฐานในการใช้งาน เครื่องมือแพทย์ประเภทนี้ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจการติดเชื้อ เอชไอวี (HIV) ชุดตรวจ น้ำตาล ในปัสสาวะ เครื่องมือทันตกรรม เป็นต้น

ที่มา : th.wikipedia.org  ; ไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลการนำไปอ้างอิงควรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ติดต่อร้านเครื่องมือแพทย์ดอทคอมได้ที่
ที่อยู่ : 475/183 Wangthonglang Bangkok 10310
โทร : 083-962-4239 แฟกซ์ : 02-9344540
อีเมล : rangsinan_666@hotmail.com